Psykoterapi og Coaching

Ønsker du
  • hjælp til at ændre gamle mønstre, der fastlåser tanker og følelser?
  • kontakt til dine ressourcer - mere livsglæde, tillid, klarhed, styrke eller balance i dit liv?
  • at udfolde dit sande selv og skabe det liv du drømmer om?

Så kan jeg inspirere dig til at se tingene fra en ny vinkel, og være katalysator for din proces mod en dybere kontakt til dig selv. En proces der dels tager udgangspunkt i intellektet og dels i kroppens og følelsernes intelligens.

Jeg tilbyder en indsigtsorienteret form for Coaching, hvor jeg som din sparringspartner leder dig til refleksion i forhold til en problemstilling, som du har svært ved at belyse selv. Du opnår klarhed omkring, hvad du ønsker og hvordan du opnår dette. Der kan være tale om et ydre mål, men ofte ligger løsningen i et indre bevidsthedsskift, da udsigten ændres gennem ny indsigt.

I Psykoterapi arbejdes der mere oplevelsesorienteret og følelsesforløsende og ofte ned i dybere lag i psyken. Formålet med det meste psykoterapi er at turde slippe det forsvar i form af f.eks. vrede, kontrol eller pænhed, som man har været nødt til at opbygge tidligt i livet. Bag forsvaret ligger blokerede følelser, der kan forløses og give fornyet adgang til vores sjælelige kerne, hvor vi igen kan mærke kærligheden til os selv og andre, glæden og taknemmeligheden for livet.